Alanar, üretimden teslimata kadar tüm süreçler için izlenebilirlik sistemini uygulamaktadır. Her ürünün etiketi, hasat edilen meyvenin türü, meyve bahçesinin veya yetiştiricinin bölgesi-adı, parsel numarası ve hasat tarihi gibi bilgileri içerir. Soğuk hava deposuna ve paketleme tesisine gelen meyveler, parti numaralarına göre paletlenir.

Paketleme tesisinde ambalajlanan meyvelerin üzerindeki her etikette, paketleme tarihi yer alır. Her meyve kasasında parti ve lot numarası bulunur. Dolayısıyla ilgili meyvenin türü ve çeşidi, hangi yetiştiriciden ve bölgeden geldiği ve meyvenin toplandığı ve ambalajlandığı tarih, her kasanın etiketinden tespit edilebilir. Meyvede herhangi bir tür kalıntı veya kalite sorunu olması halinde, sorunun kaynağı tespit edilir ve gerekli ürün geri çağırma ve düzeltici faaliyetler düzenlenir.